سه‌شنبه, 29 خرداد 1403
مشروح خبر :: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان منصوب شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان منصوب شد

طی حکمی ازسوی مدیر عامل اب منطقه ای معاون حفاظت وبهره برداری منصوب شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان طی احکام جداگانه ای ازسوی مهندس محمددلمرادی مدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان ،آقای دکترمحمدامین خندان بارانی به عنوان معاون حفاظت وبهره برداری،دکترهمایون رضایی کیخابه عنوان معاون منابع آب سیستان ومهندس عباس سارانی به عنوان مشاورمدیرعامل انتخاب شدند

کد خبر: 46851
  تاریخ خبر : 1399/10/03
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/10/03
 درگی
 724