چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: برگزاری کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

کمیته راهبری

برگزاری کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری و سایر اعضاء در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:در نوردهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء که در سالن شرکت برگزار شد در خصوص اسکن و کد گذاری اوراق پرونده ها ، برنامه های عملیاتی محدوده های مطالعاتی استان از جمله اصلاح و تعدیل پروانه چاههای کشاورزی، آخرین اقدامات تطبیق آمار چاههای برقی با اشتراکهای شرکت توزیع برق و همچنین اتخاذ تصمیم جهت نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای مجوز بهره برداری در راستای برنامه تدوین شده در شورای حفاظت منابع آب شهرستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کد خبر: 49130
  تاریخ خبر : 1399/10/10
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/10/10
 احمد
 306