چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: برگزاری کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

کمیته راهبری

برگزاری کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور مدیرعامل و سایر اعضاء در سالن جلسات شرکت برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:بیستمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء در سالن شرکت برگزار شد در این جلسه مشکلات مربوط به اجرای احکام صادره در خصوص  پر ومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز،  گزارش چاههای  غیر مجاز پر شده ، تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه  مربوط به فرم یک ، نصب کنتور هوشمند حجمی بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری ، تقلیل منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و آخرین وضعیت  چاه های حریمی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کد خبر: 49387
  تاریخ خبر : 1399/10/21
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/10/23
 احمد
 262