پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید

جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان روز سه شنبه 1399/10/23 جلسه شورای معاونین و مدیران مستقل با حضور کلیه اعضای جلسه در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه مهندس کریمی در خصوص برگزاری منظم جلسات شورای معاونین و مدیران تاکید کرد که اینگونه  جلسات باعث انسجام و همدلی در بین همکاران می شود و در ترقی و ارتقاء شرکت نقش بسزایی دارند.

رِئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم باید در خصوص  بانک اطلاعاتی کامل و جامع از عملکرد شرکت تهیه که بتوان براحتی جهت اهداف پیش رو مدیریتی و ترسیم راه آینده شرکت بتوان از آن استفاده نمود.

 

 

کد خبر: 49437
  تاریخ خبر : 1399/10/23
 عدنانی
 333