چهارشنبه, 9 آذر 1401
مشروح خبر :: جلسه ماهانه درامد زیاری و امور مشترکین شرکت در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید

جلسه ماهانه درامد زیاری و امور مشترکین شرکت در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید

جلسه بررسی روند دریافت بموقع مطالبات شرکت از بهره برداران روز سه شنبه 1399/10/23 به ریاست مدیرعامل محترم شرکت برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران شهرستان حضور دارشتند در خصوص آخرین وضعیت دریافت مطالبات در ماه ارائه گزارش نمودند.

کد خبر: 49438
  تاریخ خبر : 1399/10/23
 عدنانی
 234