چهارشنبه, 9 آذر 1401
مشروح خبر :: کسب عنوان برترنماینده هسته گزینش آب سیستان وبلوچستان

کسب عنوان برترنماینده هسته گزینش آب سیستان وبلوچستان

کسب عنوان اول نماینده هسته گزینش آب متطقه ای استان دربین شرکتهای اب منطقه ای کشور

به گزارش روابط عمومی اب متطقه ای سیستان وبلوچستان .محمداسلامی مسئول هسته گزینش شرکت دربین شرکتهای آب منطقه ای کشوربعنوان گزینش گربرترانتخاب وبااهدالوح تقدیرکه ازطرف مهندس تقی زاده خامسی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران .ازوی تقدیربعمل امد.دربخشی ازاین لوح آمده است، توفیق خدمت گذاری، تکریم ارباب رجوع پاسخگویی به موقع و مناسب با وجود نیروهای انسانی صالح سالم کارآمد می باشد.گفتنی است این لوح توسط مهندس دلمرادی مدیرعامل شرکت به وی اعطاء شد.

کد خبر: 49681
  تاریخ خبر : 1399/11/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/11/06
 درگی
 232