چهارشنبه, 9 آذر 1401
مشروح خبر :: آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه وشنوه قم

رفع تصرف

آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه وشنوه قم

آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه وشنوه در محدوده روستای امامزاده اسماعیل بخش کهک استان قم در روز چهار شنبه موخ 99/12/06انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مهدی حاجی زاده سرپرست  مهندسی رود خانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به اینکه وظیفه مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل  برخورد با تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها می باشد افزود:  با اخذ دستور قضائی و حضور نماینده دادگاه و نیروی انتظامی  آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه وشنوه در محدوده روستای امامزاده اسماعیل بخش کهک استان قم در روز چهار شنبه موخ 99/12/06انجام شد.

کد خبر: 50430
  تاریخ خبر : 1399/12/09
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/12/09
 احمد
 383