دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: تاثیر زلزله گناوه بر منابع آب زیرزمینی چه بود؟

تاثیر زلزله گناوه بر منابع آب زیرزمینی چه بود؟

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: یکی از تحقیقات مهم که پس از وقوع زلزله به منظور رفتار شناسی انجام می‌شود، مطالعه تاثیرپذیری احتمالی حرکات تکتونیکی شدید (زمین لرزه) بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی است.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، امید آزادی جو با اشاره به نتایج بررسی های منابع آب شهرستان گناوه پس از زلزله اخیر اظهار کرد: بر اساس گزارش های واصله، زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر در ساعت۱۱ و ۱۱دقیقه و ۵۰ ثانیه صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه و ناحیه گسلی رگه سفید در تاقدیس های بیرونی رشته کوه زاگرس به وقوع پیوست که تا شعاع زیادی حتی در استان‌های مجاور به وضوح احساس گردید و باعث آسیب و خسارت‌هایی در منطقه گردید.

وی ادامه داد: این زلزله تاکنون دارای ۱۹۰ پس لرزه بوده که همچنان ادامه دارد.

به گفته این کارشناس یکی از تحقیقات مهمی که در چنین مواقعی بایستی به منظور رفتار شناسی انجام گیرد، مطالعه تاثیر پذیری احتمالی حرکات تکتونیکی شدید (زمین لرزه) بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: با توجه به تجربه زمین لرزه "شُنبه" و تغییرات شدید آبدهی منابع آبی ناش از آن در سنوات گذشته، کارشناسان صحرایی دفتر مطالعات پایه منابع آب بلافاصله وضعیت منابع آبی شبکه سنجش آب زیرزمینی شامل چاه ها و چشمه ها را مورد بازدید صحرایی قرار دادند.

آزادی جو خاطرنشان کرد: نظر به اینکه بزرگترین شکستگی محلی در منطقه گسل رگه سفید است، منابع آبی اطراف آن مورد مطالعه قرار گرفت و آبدهی کلیه چشمه ها اندازه گیری و نمونه برداری گردید. علاوه بر آن ساختمان چاه های مشاهده ای و اکتشافی و همچنین تراز سطح آب زیرزمینی اندازه گیری و نمونه برداری از آن ها انجام شد. (تصاویر ۱، ۲، ۳ و ۴).

تصویر ۱ - خروجی آب چشمه سار دیلم
تصویر ۲ - ساختمان چاه مشاهده ای در منطقه
تصویر ۳ - خروجی آب چشمه بیدو گناوه
تصویر ۴ - خروجی آب چشمه لیسو گناوه

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به نتایج بررسی منابع آب زیرزمینی افزود: بررسی ها و شواهد صحرایی نشان داد که تا ۹۶ ساعت بعد از وقوع زمین لرزه بر روی آبدهی چشمه ها تغییری رخ نداده و آنالیز شیمیایی آب این منابع نیز در حال مطالعه و بررسی است.

امید آزادی جو اظهار کرد: اندازه گیری عمق و تراز سطح آب زیرزمینی در منطقه نیز تغییرات معناداری نداشته و کیفیت آب در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: یکی از علت های عدم شناسایی تغییرات کمی آب در منطقه، نبود ذخایر آبی کارستی در منطقه است که سبب شده چشمه و آبرفت های مجاور یا دچار تغییر نشوند و یا کمتر دستخوش تغییر شوند.

این کارشناس تصریح کرد: تغییرات حاصل از زمین لرزه در فونداسیون و ساختمان تعدادی از چاه ها قابل مشاهده بوده که باعث تخریب و ایجاد خسارت شده است. ( تصویر شماره ۲).

وی یادآور شد: به دلیل پس لرزه های مکرر، این مطالعات مجدداٌ انجام خواهد شد؛ چرا که اثرات زمین لرزه بر منابع آب زیرزمینی یکی از تحقیقات مهم و ضروری در شناسایی ویژگی آبخوان ها و رابطه آنها با گسل ها به حساب می آید.

کد خبر: 51605
  تاریخ خبر : 1400/02/08
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/02/08
 روابط
 141
  ثبت دیدگاه