چهارشنبه, 31 شهریور 1400
مشروح خبر :: رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه های شرقی منصوب شد

رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه های شرقی منصوب شد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران طی حکمی جهانگیر حبیبی را به عنوان رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و حوضه های شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب کرد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، در این حکم ، تدوین نقشه راه مدیریت حوضه آبریز ، تدوین سیاستها و برنامه های مدیریت زنجیره آب، تهیه و تدوین آب قابل برنامه ریزی در چارچوپ نظام نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، تدوین سیاست ها و برنامه های تعادل بخشی منابع و مصارف، توسعه منابع آب، تامین مالی و بودجه، مدیریت حریم و بستر رودخانه ها،اعمال مدیریت تقاضا و مصرف آب ، انجام امور محوله از شورای عالی آب و نظارت بر اجرای مصوبات آن شورا مورد تاکید قرار گرفته است.

بنابر این گزارش ، در این حکم همچنین انجام امور مربوط به کمیسیون/شورای حوضه آبریز، نظارت بر تامین نیاز زیست محیطی تالابهای واقع در حوضه های آبریز و نیاز زیست محیطی رودخانه ها،برنامه بهره برداری ، توجه به برنامه های سازگاری با کم آبی استانهای ذی نفع ، تهیه اطلس وبانک اطلاعات منابع آب ، تدوین سیاست ها و برنامه های مدیریت خشکسالی و سیلاب مورد اشاره قرار گرفته است.

شایان ذکر است جهانگیر حبیبی پیش از این معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران را عهده دار بود.

کد خبر: 51773
  تاریخ خبر : 1400/02/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/02/15
 علی بخشی
 1408
  ثبت دیدگاه