چهارشنبه, 31 شهریور 1400
مشروح خبر :: افت تراز آب های زیرزمینی و افزایش کسری مخازن نتیجه ناگزیر تنش کم آبی در استان آذربایجان شرقی

افت تراز آب های زیرزمینی و افزایش کسری مخازن نتیجه ناگزیر تنش کم آبی در استان آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب، با تشریح شرایط ایجادکننده تنش کم آبی، افت تراز آب های زیرزمینی و افزایش کسری مخازن را نتیجه ناگزیر این شرایط خواند.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،یوسف غفارزاده همچنین افزود: بارش کم در اواخر سال گذشته و عدم تغذیه مناسب سفره های آب زیرزمینی از یک سو و کاهش رواناب ها و آورد مخازن سدها و تامین نیازهای شرب و کشاورزی از منابع آب زیرزمینی  از عواملی است که کاهش کیفیت این منابع، کسری مخازن دشتها، تنشهای اجتماعی و افزایش تخلفات آبی را نیز در پی خواهد داشت.
در این جلسه  همچنین غفار زاده ضمن تشریح آخرین وضعیت منایع آب استان با محوریت آبهای زیرزمینی، راهکارهایی نظیر همکاری تمام ارگانها در مصرف بهینه آب چاه ها، فرهنگسازی بیشترتوسط رسانه ها، عدم شارژ مازاد بر سهم پروانه کشاورزی در مناطق دارای فرونشست و چاه های واقع در ۱۰۰۰ متری چاه های شرب شهری در کلیه شهرستانها، برخورد مناسب و به موقع با تخلفات آبی، انسداد چاه های غیرمجاز بویژه در حریم ۱۰۰۰ متری چاه های شرب و برگزاری منظم جلسات شورای حفاطت از منابع آب برای برنامه ریزی اصولی بر اساس وضعیت منابع و مصارف را برای گذر از تنش آبی با کمترین خسارت پیشنهاد نمود.

کد خبر: 51779
  تاریخ خبر : 1400/02/16
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/02/16
 کاربر روابط عمومی
 83
  ثبت دیدگاه