سه‌شنبه, 5 مرداد 1400
مشروح خبر :: مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

طی حکمی به امضای معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، ‌محمد ابراهیم نیا مقدم به عنوان مدیر کل دفتر مجامع و نظارت مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، در این حکم، هدایت راهبردی شرکتهای زیر مجموعه در تهیه گزارش ها و صورتهای مالی، ارزیابی و پایش عملکرد اقتصادی، مالی و اثر بخشی شرکتها به منظور درجه بندی آنها براساس سیاست ها و اهداف استقرار ساختار حوضه های آبریز، اعلام نظر درخصوص صورتهای مالی و گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای زیر مجموعه و نظارت بر فرایند ها وسیستم های کنترل داخلی شرکتها مورد تأکید قرار گرفته است.

براساس این گزارش در این حکم همچنین، تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای شرکتهای تابعه، هماهنگی با واحدهای ستادی ومدیریت های حوضه آبریز برای مشارکت در جلسات مجامع عمومی، نظارت بر اجرای مصوبات مجامع عمومی، همکاری و تعامل موثر با مراجع مرتبط و تهیه صورتجلسات مجامع عمومی ومجوزهای مجمعی مورد اشاره قرار گرفته است.

کد خبر: 52213
  تاریخ خبر : 1400/03/04
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/03/04
 علی بخشی
 629
  ثبت دیدگاه