شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: برگزاری جلسه کمیته توسعه الکترونیک و هوشمند سازی آب منطقه ای قم

کمیته هوشمند سازی

برگزاری جلسه کمیته توسعه الکترونیک و هوشمند سازی آب منطقه ای قم

اولین جلسه کمیته توسعه الکترونیک و هوشمند سازی شرکت آب منطقه ای قم در سال جاری روز سه شنبه مورخ 1400/03/03 با حضور اعضاء در سالن جلسات برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در ابتدای جلسه  شعبانعلی یوسفی خطیر دبیرکمیته با اشاره به تاریخچه شکل گیری کمیسیون راهبری توسعه مدیریت و کمیته های پنج گانه گفت: درسال 93 طی  بخشنامه ای با عنوان   نقشه راه اصلاح نظام اداری  درقالب  هشت برنامه تحول اداری  ابلاغ گردیده و سال 97 به ده برنامه تحول اداری ارتقاء یافت. و تأکید بر این بود که در هر یک از کمیته های ذیل کمیسیون راهبری توسعه مدیریت ، دبیران واعضای کمیته ها ،  باید برنامه ها و فعالیتهای مورد انتظار ابلاغی، احکام و تکالیف قانونی مرتبط را انتخاب ودر دستور کار برگزاری جلسات قراردهند . یوسفی خطیر افزود:  مصوبات کمیته ها باید حول محور شرح وظایف تعیین شده و بخشنامه ها و نامه های اداری مرتبط با آن،  ارسالی از شرکت مادر تخصصی ،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاونتهای تخصصی استانداری  باشد و حداکثرظرف 5 روز پس از برگزاری برای دبیرخانه کمیسیون راهبری توسعه مدیریت، جهت ثبت در سامانه ساتم و طرح در کمیسیون راهبری توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت ارسال گردد.

کد خبر: 52230
  تاریخ خبر : 1400/03/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/03/06
 احمد
 543