دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: ضبط وتوقیف ادوات حفاری غیر مجاز در استان بوشهر

ضبط وتوقیف ادوات حفاری غیر مجاز در استان بوشهر

معاون حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهرازتوقیف ادوات غیر مجاز درنقاط مختلف استان و انتقال آنها به پارکینگ خبر داد.

به گزارش  شبکه خبری آب ایران ، عبداللطیف عباسی نژاد اظهار داشت:این دفتر درراستای صیانت وحفاظت از منابع آب استان، بصورت مستمر برنامه های ابلاغی وزارت نیرو را در دستور کار قرارداده است.

وی اضافه کرد:ازمنابع آب سطحی وزیرزمینی که دراختیار داریم ،هردواین منبع درسالهای اخیربدلیل کاهش نزولات جوی و اضافه برداشتهای غیرمجاز ازآبخوانها، دچار افت شدید شده ایم، بطوریکه دربعضی از نقاط استان عمق کف شکنی از سنگ کف نیز عبور کرده اند.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه اکثردشتها ما ممنوعه هستند و آبخوانهای ما نیمه جانی دارند، بکرات شاهد حفاری های غیر مجازی هستیم که حیات آبخوان را نابود کرده و از بین می برد.

عباسی نژاد در ادامه با طرح این پرسش که "آیا در چنین مواردی جز با اعمال قانون مگر راه دیگری هم وجود دارد؟"  خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی افرادی که از قوانین و مقررات سرپیچی کرده، مرتکب جرم شده و بعنوان متخلف به نهادهای قضایی معرفی می شوند .

معاون حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر ادامه داد: در این خصوص همکاران و ناظران گروه گشت ما بصورت مستمر در دشتها بمنظور ادای امانت و حفظ و صیانت از منابع آب، در نقاط مختلف استان حضور دارند و اجازه تعرض و اجحاف در حق ذینفعان و بهره برداران مجاز را به کسی نخواهند داد.

وی ادامه داد:در همین خصوص همکاران ما طی روزهای گذشته و در دشتهای مختلف استان از جمله نقاط مختلف شهرستان دشتستان، چندین ادوات ودستگاه های غیر مجازرا ضبط،توقیف و روانه پارکینگ نمودند.

وی اضافه کرد:از مهمترین این اقدامات می توان به جمع آوری لوله های انتقال آب غیر مجاز، توقیف چرخ چاه و ادوات حفاری غیرمجازو همچنین پر ومسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز اشاره کرد.

عباسی نژاد در پایان از هم استانیها درخواست نمود با عمل به قوانین و مقررات بهره برداری صحیح از منابع آب به آبخوانها حیاتی دوباره ببخشیم.


کد خبر: 52839
  تاریخ خبر : 1400/04/06
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/04/06
 روابط
 50
  ثبت دیدگاه