چهارشنبه, 31 شهریور 1400
مشروح خبر :: مشارکت مردم مهمترین عامل دراحیای آبخوانها است

مشارکت مردم مهمترین عامل دراحیای آبخوانها است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با توجه به ابلاغ برنامه جدید طرح احیا وتعادل بخشی درسال جاری،مهمترین عامل موفقیت این برنامه ها را مشارکت وهمراهی مردم عنوان کرد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، عبداللطیف عباسی نژاد درگفتگویی اظهار داشت: مطالعات و مقالات علمی صورت گرفته نشان می دهد که یکی از مهمترین عوامل جهت تحقق بخشی به مدیریت آبخوانها، تشکیل تشکلهای آب بران ومدیریت مشارکتی ذینفعان است.

وی اضافه کرد: از شروع برنامه های طرح احیا وتعادل بخشی ،اقدامات خوبی درشرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر صورت گرفته بطوریکه چند تشکل آب زیرزمینی نیز بصورت تفاهمنامه با کشاورزان وذینفعان دشتها در جنوب استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اجرا و موفقیت برنامه های طرح احیا و تعادل بخشی در استان افزود:هرچند اکثر برنامه های طرح احیا و تعادل بخشی در دشتهای استان اجرا شده،ولی نتیجه مطلوب تر زمانی حاصل می شود که مشارکت مردم بر این مهم دامن زند و مجموعه این اقدامات را پررنگتر نماید.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت:امروزه دراکثر نقاط دنیا،مدیریت منابع آب به ذینفعان سپرده شده  وباید قبول کنیم که مسائل مردم به دست خود آنها برطرف می شود.

عباسی نژاد ارائه الگوهای آموزشی صحیح به بهره برداران و تغییر نگرش آنها در قالب دعوت از کارشناسان و صاحبنظران را ازاولویت مستمر این شرکت دانست که هرساله در دشتهای استان برگزار می گردد.

وی درادامه به استمرار برنامه های طرح احیا وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در دشتهای استان اشاره کرد و افزود: برنامه های ابلاغی در سال جاری نسبت به سال گذشته، تفاوتی به لحاظ محتوایی نداشته ولی به لحاظ کمی نظیر تعداد جلسات با مقامات اجرایی و نشست با طیف های مختلف مخاطبان، تغییرات جزیی داشته است.

 

 

کد خبر: 53242
  تاریخ خبر : 1400/04/23
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/04/23
 روابط
 50
  ثبت دیدگاه