چهارشنبه, 31 شهریور 1400
مشروح خبر :: رفع تصرف اراضی ساحلی و حریم کانال آبیاری در شهرستان های لاهیجان و لنگرود

رفع تصرف اراضی ساحلی و حریم کانال آبیاری در شهرستان های لاهیجان و لنگرود

9 هزار 100 متر مربع از اراضی ساحلی در شهرستان لاهیجان و حریم کانال آبیاری در لنگرود رفع تصرف شد.

به گزارش  شبکه خبری آب ایران  ، با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی(حرایم کانالها ، بستر رودخانه ها و آببندانها و حریم دریاها) ، حسب طرح شکایت مدیریت منابع آب شهرستان های لاهیجان و سیاهکل نسبت به تصرف و فنس کشی در اراضی ساحلی ( حریم دریا ) واقع در روستای امیرآباد بخش رودبنه با هماهنگی  و دستور مقام قضایی ، رفع تصرف از اراضی ساحلی مذکور به مساحت هفت هزار و 800 متر مربع انجام شد.

از سوی دیگر این گزارش حاکی است در شهرستان لنگرود نیز ، حسب طرح شکایت منابع آب این شهرستان علیه یک نفر شخص حقیقی مبنی بر تصرف و فنس کشی در حریم کانال آبیاری واقع در روستای کمال الدین پشته ، پس از رسیدگی در محاکم قضایی ، متصرف ضمن ابراز ندامت و پشیمانی از تصرف حریم کانال ، رأساً نسبت به جمع آوری فنس و پایه های بتونی اقدام و اراضی مذکور به مساحت یک هزار و 300 متر مربع آزادسازی شد.

کد خبر: 53281
  تاریخ خبر : 1400/04/26
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/04/26
 دبیر خبر
 71
  ثبت دیدگاه