چهارشنبه, 31 شهریور 1400
مشروح خبر :: بررسی مدیریت مصرف آب در بخشهای کشاورزی استان زنجان

بررسی مدیریت مصرف آب در بخشهای کشاورزی استان زنجان

جلسۀ مشترک" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان ،"جواد تاراسی"رئیس سازمان جهاد کشاورزی درحضور "استاندار زنجان با محوریت بررسی مدیریت مصرف آب در بخشهای کشاورزی در محل استانداری زنجان برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،این گزارش حاکی است:اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی، مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان ، دستورالعملهای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به وجود تابستان گرم و کم آبی حاکم بر استان،سیاستهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق شرکت آب منطقه ای وسازمان جهاد کشاورزی بصورت مشترک اعمال گردیده و گزارش نتایج حاصله از اجرای برنامه های فوق الذکر در جلسه آتی به استاندار زنجان ارائه گردد.

شایان ذکر است ؛ شرکت آب منطقه ای زنجان در راستای طرح سازگاری با کم آبی ، اجرای برنامۀ  انسداد یا پر و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز،اصلاح و تعدیل پروانه های کشاورزی ،الزام نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و دامداری های صنعتی و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز را در الویت کاری خود دارد.

کد خبر: 53348
  تاریخ خبر : 1400/04/29
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/04/31
 کارشناس روابط عمومی
 38
  ثبت دیدگاه