شنبه, 3 مهر 1400
مشروح خبر :: مرحله دوم فراخوان فعالیتهای گردشگری در ۸ سد استان گلستان در سال 1400

مرحله دوم فراخوان فعالیتهای گردشگری در ۸ سد استان گلستان در سال 1400

دبیرکمیته گردشگری شرکت آب منطقه ای گلستان از به فراخوان عمومی مرحله دوم فعالیتهای گردشگری پیرامون ۸ سد استان گلستان در سال 1400 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، دبیر گردشگری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در راستای اجرای شیوه نامه گردشگری در منابع و تاسیسات آبی پیرامون آنها سدهای مخزنی بوستان ، گلستان ، دانشمند ، شهیدچمران ، اینچه برون، شهید دستغیب و شهید ایمری وشهید قربانی آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مزایده شناسایی سرمایه گذار انجام شد .

محسن جدیدی دبیرکمیته گردشگری افزود: تاکنون تمامی 28 مورد مصوب شده در کارگروه اقتصادی استان در سال 1399به فراخوان رفته است و 8 مورد نیز در سال 1400 فراخوان دوم  انجام شده است.

کد خبر: 53429
  تاریخ خبر : 1400/05/04
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/05/04
 روابط عمومی
 67
  ثبت دیدگاه