چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: بررسی طرح گردشگری سد 15 خرداد در استان قم

بررسی طرح گردشگری سد 15 خرداد در استان قم

با حضور تعدادی از متقاضیان سرمایه گزار در اجرای طرح گردشگری سد 15 خرداد جلسه ای در محل سد برگزار شد.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،در راستای فراخوان شناسایی سرمایه گزار برای طرح گردشگری سد 15 خرداد جلسه ای با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه ای ، مشاور و تعدادی از متقاضیان سرمایه گزار در محل سد برگزار و کلیات طرح  توسط مشاور  توضیح داده شد. این طرح شامل چهار پهنه1- اقامتی، تفریحی 2- ورزشی 3- کشت گلخانه ای4- انرژی خورشیدی  است . در پایان از محل های اجرای طرح بازدید بعمل آمد.

کد خبر: 54726
  تاریخ خبر : 1400/06/29
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/06/29
 احمد
 342