دوشنبه, 15 آذر 1400
مشروح خبر :: همکاران فعال در جشنواره شهید رجایی تقدیر شدند

همکاران فعال در جشنواره شهید رجایی تقدیر شدند

در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان مرکزی از اعضای مؤثر تیم کاری شرکت آب منطقه ای مرکزی به جهت کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سال 99 تقدیر بعمل آمد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اهدای لوح تقدیر  از  مهدی خیر اندیش معاون برنامه ریزی، علی کارخانه رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد و فرزانه مرادی کارشناس پاسخگویی به شکایات بعنوان اعضای مؤثر تیم کاری شرکت آب منطقه ای مرکزی به جهت کسب رتبه برتر در شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سال 99 قدردانی کرد.

در بخشی از این لوح تقدیر آمده است:

"با توجه به اینکه شرکت آب منطقه ای استان حائز رتبه برتر در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی سال 1399 شده است، جنابعالی بعنوان عضو مؤثر تیم کاری آن اداره کل معرفی شده اید. لذا از تلاشهای ارزشمند شما تقدیر و تشکر بعمل می آید."

کد خبر: 54727
  تاریخ خبر : 1400/06/29
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/06/29
 کمال آبادی
 66