دوشنبه, 15 آذر 1400
مشروح خبر :: بستر رودخانه مرغاب در استان اصفهان رفع‌تصرف شد

بستر رودخانه مرغاب در استان اصفهان رفع‌تصرف شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان تیران و کرون گفت: با همکاری دفتر مهندسی رودخانه، حد بستر و حریم رودخانه مرغاب از سرچشمه تا محدوده شهر تیران به صورت سراسری رفع‌تصرف شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،"علیرضا شریفی" افزود: تعداد چاه‌های مسدود شده در شهرستان تیران و کرون در سال 98، 55 حلقه، در سال گذشته 51 حلقه و از ابتدای سال تاکنون تعداد 12 حلقه چاه پر شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: تعداد پروانه‌های اصلاح و تعدیل شده در شهرستان تیران و کرون در سال 98، 70 مورد، در سال گذشته 77 مورد و از ابتدای سال تاکنون 57 مورد بوده است.
شریفی تصریح کرد: تعداد کنتورهای حجمی هوشمند در این شهرستان در سال 98، 17 فقره و در سال گذشته به 45 فقره افزایش یافت و از ابتدای سال تاکنون 13 فقره نصب شده است.
وی اضافه کرد: در اواخر سال 97، با همکاری دفتر مهندسی رودخانه، آزادسازی حد بستر و حریم رودخانه مرغاب از محل چشمه تا محدوده شهر تیران به صورت سراسری انجام شد.
رئیس اداره منابع آب شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: در سال جاری با توجه به کاهش بیش از 40 درصدی بارش، با هماهنگی انجام شده با بهره برداران، فرمانداری شهرستان و همچنین دفتر تاسیسات آبی توزیع آب در شبکه سد خمیران به نظر صورت ونشی انجام گرفت و در سال جاری به منظور تامین آب باغات شهرستان تیران پنج مرحله آب در کانال رهاسازی شده است.

کد خبر: 54734
  تاریخ خبر : 1400/06/29
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/06/29
 علی بخشی
 129