پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: گشت مشترک گروه رودخانه های امور آب مشهد در اراضی عارفی

مدیرامور منابع آب مشهد خبرداد:

گشت مشترک گروه رودخانه های امور آب مشهد در اراضی عارفی

مدیرامور منابع آب مشهد گفت: گشت مشترک گروه رودخانه های امور آب مشهد و دیگر دستگاه های اجرایی در قالب گشت مشترک حفظ حقوق بیت المال در اراضی عارفی شهرستان مشهد انجام شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، محمد برزویی با اعلام این خبر، اظهارکرد: در راستای جلوگیری از تغییر کاربری های اراضی، زمین خواری و حفاظت از منابع آب، نسبت به رفع تصرف سه مورد ساخت غیر مجاز در بستر و حریم آبراهه های اصلی و فرعی رودخانه عارفی شهرستان مشهد اقدام شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام توسط نمایندگان امور منابع آب مشهد و گروه گشت و بازرسی رودخانه های این امور با همکاری سایر دستگاه های اجرایی، قضایی و نیروی انتظامی در قالب گشت مشترک حفظ حقوق بیت المال در شهریور ماه سال جاری انجام گرفت، گفت: شش حلقه چاه غیر مجاز نیز در اراضی مذکور شناسایی شد.

برزویی ادامه داد: به منظور پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز مزبور، پرونده تشکیل و اخطاریه های مربوطه صادر شده و مراتب  جهت طی شدن مراحل قانونی در دست پیگیری و اقدام می باشد.

کد خبر: 54834
  تاریخ خبر : 1400/07/01
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/02
 کارشناس روابط عمومی
 80
  ثبت دیدگاه