پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب دو روی یک سکه اند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز عنوان کرد:

حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب دو روی یک سکه اند

چهل و ششمین نشست استانی ستاد طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران و البرز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و حضور اعضاء در محل سالن جلسات شهدای دولت استانداری جهت بررسی گزارش اقدامات شرکت آب منطقه ای البرز در راستای حفاظت کمی منابع آب و موانع و چالشهای آن برگزار گردید.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،ابوالفضل فانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز  ضمن تاکید مجدد بر اهمیت حفظ کیفیت منابع آب شرب واقع در استان البرز برای مصارف شرب تهران و البرز گفت در شرایط خشکسالی و فقدان منابع جایگزین برای تامین آب شرب فعلی حفاظت کیفی از منابع موجودآب استان و مقابله جدی با آلودگی آن  بسیار مهم و حیاتی است و علاوه بر  25 دستگاه ذیربط در استان در واقع تمام مردم در این زمینه مسئولیت دارند .

 

داود نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز  نیز در این نشست گفت: برای شرکت آب منطقه ای البرز  کیفیت آب شرب به همان میزان تامین آب شرب واجد اهمیت است و مباحث کمی و کیفی آب شرب دو روی یک سکه اند و در تمامی برنامه ها و فعالیتهای شرکت این امر مطمح نظر است . به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز  آلودگی آبهای زیر زمینی هر چند کمتر جلب توجه می کند و همانند آلودگی آب رودخانه ها در وهله اول مشهود نیست اما بسیار مزمن  بوده و در بلند مدت خطرناکتر است. برای مثال برخلاف رود کرج که خاصیت خود پالایی دارد و می تواند در طی مسیر تا حدودی میزان آلودگی خود را کاهش دهد، اما آلودگی آبهای زیر زمینی پایدارترند و زمان  بسیار بیشتری برای رفع آلودگی آنها مورد نیاز است. لذا  مساله کیفیت آب نباید در مقابل توجه به خشکسالی و کمبود آب به حاشیه رانده شود.

وی اولین گام را در جلوگیری از آلودگی آب شرب را انجام مطالعات دقیق برای شناخت منابع آلوده کننده و  تعیین سهم هریک از آنها و در وهله دوم پایش  لحظه ای کیفیت منابع آب شرب قلمداد نمود که شرکت آب منطقه ای البرز با ایجاد اکیپ های تخصصی پایش و نظارت و مقابله با آلودگی رودخانه،چهار ایستگاه پایش برخط کیفیت منابع آب و مرکز بیومانیتورینگ،راه اندازی آزمایشگاه سیار کیفیت منابع آب و انجام مطالعات جامع آلودگی منابع آب زیر زمینی استان و چندین طرح جامع مطالعاتی دیگر در این زمینه  فعالیت دارد .

کد خبر: 55023
  تاریخ خبر : 1400/07/11
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/11
 عباس کیخایی
 410