شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: کاهش 47 درصدی بارندگی استان بوشهر در سال آبی اخیر

کاهش 47 درصدی بارندگی استان بوشهر در سال آبی اخیر

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: در سال آبی اخیر شاهد کاهش شدید بارندگی نسبت به سال ماقبل بوده ایم و این مسئله فشار زیادی به منابع آب سطحی و زیرزمینی استان وارد خواهد کرد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،امید آزادی جو اظهار کرد: میانگین بارش استان بوشهر در سال آبی 1400-1399 معادل 208 میلیمتر و در سال آبی 1399-1398 نیز 379 میلیمتر ثبت شده است. این در حالی است که آمار میانگین بارندگی بلند مدت استان 255 میلیمتر است.

وی افزود: ارقام فوق نشان دهنده کاهش بارندگی سال آبی 1400-1399 نسبت به سال ماقبل آن (1399-1398) به میزان 47 درصد و میانگین بلندمدت به میزان 18 درصد است که نشان می دهد استان بوشهر به دنبال ترسالی 99-1398، یک سالِ فوق العاده خشک را پشت سر گذاشته است.

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهرگفت: میانگین بارش در شمال استان 259.5 و در جنوب استان 132.4 میلیمتر ثبت شده که از پراکندگی مناسبی در سطح استان برخوردار نبوده است.

آزادی جو بیان کرد : عمده بارش های سال آبی گذشته (1399-1400) در مناطق شمالی استان بوده است به طوری که 9 ایستگاه، بارش بیش از 300 میلیمتر را ثبت کرده اند. امام در مناطق جنوبی استان اکثر ایستگاه آماری کمتر از 200 میلیمتر داشته اند.

وی با اشاره به مناطق دارای بیشتری و کمترین میزان بارندگی اظهار کرد: بیشترین میزان بارندگی با حجم 393.5 میلیمتر مربوط به ایستگاه جره بالا بوده و کمترین بارندگی در سال آبی گذشته را نیز ایستگاه دیر با 40.5 میلیمتر به خود اختصاص داده است.

کد خبر: 55224
  تاریخ خبر : 1400/07/21
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/21
 روابط
 62