شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: بسیاری از مسئولیت های تصدی گری حوزه آب به تشکل های کشاورزی واگذار شد

بسیاری از مسئولیت های تصدی گری حوزه آب به تشکل های کشاورزی واگذار شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در طرح سازگاری با کم آبی بسیاری از مسئولیت های تصدی گری حوزه آب به تشکل های کشاورزی در راستای مدیریت بهتر واگذار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، محمد علایی با اعلام این خبر، اظهارکرد: طبق این طرح، بسیاری از مسئولیت های تصدی گری حوزه آب به تشکل های کشاورزی داده شد زیرا کشاورزان بزرگترین، موفق ترین و پاک ترین مدیران آب هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به مولفه های مدیریت مشارکتی، گفت: راستگویی، عدالت، انصاف، اخلاق گرایی، اعتماد، قانون گرایی و شفافیت عملکرد جز این موارد است.

وی بیان کرد: خوشبختانه با توجه به شدت خشکسالی که در 100 سال گذشته بی نظیر بوده اما آرام ترین استان بودیم و هیچ تنشی نداشتیم که قطعا بدون مدیریت مشارکتی امکان پذیر نبود که سبب صرفه جویی بیش از 700 میلیون مترمکعب آب در سه سال شد.

کد خبر: 55228
  تاریخ خبر : 1400/07/21
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/21
 کارشناس روابط عمومی
 68