شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: انتصاب معاون حوضه آبریز رودخانه ارس

انتصاب معاون حوضه آبریز رودخانه ارس

طی حکمی از سوی تقی زاده خامسی معاون وزیرنیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران "حمید حسنی" به عنوان معاون حفاظت ، بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز رودخانه ارس منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، در متن این احکام صادره بر استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در ایفای وظایف محوله تاکید شده است.

کد خبر: 55279
  تاریخ خبر : 1400/07/24
 علی بخشی
 269