چهارشنبه, 9 آذر 1401
مشروح خبر :: گردشگری درسازه های آبی استان سیستان و بلوچستان رونق می گیرد

گردشگری درسازه های آبی استان سیستان و بلوچستان رونق می گیرد

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان درجلسه مشترک بامسئولین سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان ازرونق درسازه های آبی استان خبرداد.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،محمددلمرادی بااشاره به پتانسیلهای گردشگری منابع آب استان خواستارهمکاری وتعامل بیشتر سازمان میراث فرهنگی وگردشگری درخصوص شناسایی این قابلیتهاشد.

دراین جلسه مقرر شد نسبت به اولویت بندی پتانسیلهای منابع آبی برای گردشگری از طریق بازدید مشترک کارشناسان آب منطقه ای و میراث فرهنگی اقدام شده و سپس مطالعات نیاز سنجی توسط میراث فرهنگی انجام شود. همچنین حاضرین درجلسه خواستار مشارکت سازمان محیط زیست استان درجلسات آینده شدند.

کد خبر: 55283
  تاریخ خبر : 1400/07/24
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/24
 درگی
 228