شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان البرز

پنجمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در استان البرز

مدیر عامل شرکت در جلسه طرح احیاء و تعادل بخشی که با حضور مدیران امور برگزار شدبیان کرد، کارهای خوبی در طرح احیاء و تعادل بخشی استان انجام شده است.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ، داود نجفیان در این جلسه گفت: فضای کار در طرح احیاء و تعادل بخشی استان زیاد است و باید تلاش مضاعفی در صیانت از آبخوان های استان صورت گیرد.

چاه های غیر مجاز باید هرچه سریعتر برای اجرای حکم در برنامه قرار گیرد. چاه های غیرمجاز برای جان آبخوان هاست و باید تلاش بیشتری برای انسداد آنها انجام دادو انسداد چاههای غیر مجاز پر مصرف باید در الویت برنامه های امورات قرار گیرد. ایشان در ادامه گفت: برنامه عملیاتی پر کردن چاههای غیر مجاز در سال 1400 تعداد 400 حلقه می باشد که تاکنون 280حلقه انسداد صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت در این نشست اعلام کرد تمام شهرستان ها باید بر اساس برنامه تکلیفی پیش رفته تا بتوانیم چاههای غیر مجاز را پر و جان دوباره ای به آبخوان ها داد.

با پر کردن 400حلقه چاه غیر مجاز می توانیم 2 میلیون متر مکعب از تخلیه آب غیر مجاز از آبخوان ها جلوگیری کنیم .

کد خبر: 55338
  تاریخ خبر : 1400/07/26
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/26
 عباس کیخایی
 473