دوشنبه, 15 آذر 1400
مشروح خبر :: هدف اصلی از ساخت موزه آب پیوند فرهنگ غنی گذشته آب به نسل جدید ورسیدن به بهره وری بیشتر آب است

هدف اصلی از ساخت موزه آب پیوند فرهنگ غنی گذشته آب به نسل جدید ورسیدن به بهره وری بیشتر آب است

در بازدید مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از موزه آب استان برتقویت فرهنگ عمومی آب و آشنایی نوجوانان و کودکان استان با این فرهنگ تاکید شد.

به گزارش  شبکه خبری آب ایران ، سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت در این بازدید ، هدف اصلی از تاسیس موزه آب را پیوند فرهنگ غنی گذشته آب به نسل جدید وآینده ورسیدن به بهره وری بیشتر آب عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه فرهنگ عمومی در زمینه آب باید تقویت شود و توسعه پیدا کند، پله اول کار تشخیص بر این بود که موزه گسترش پیدا کند و تقویت شود. در قبال پیوند با آن مسائل حوزه آب و خودباوری نوجوانان مان را بالاتر بیاوریم.

محبوبه رجب نسب مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز در این بازدید اظهار کرد: موزه آب ، اقدام بسیار مناسبی برای تقویت فرهنگ عمومی آب در استان است و برای حضور و بازدید دانش آموزان از این مجموعه نیز تمهیدات لازم فراهم شود.

کد خبر: 55340
  تاریخ خبر : 1400/07/26
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/26
 روابط عمومی
 52