چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: مانورسیلاب درسسیتان وبلوچستان برگزارخواهدشد

مانورسیلاب درسسیتان وبلوچستان برگزارخواهدشد

ریس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان گفت :به منظورامادگی نیروهای تخصصی وزارت نیرو مانورسیلاب دوم آذرماه سالجاری درچابهاراجراخواهدشد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران . محمد دلمرادی اظهارداشت.ضمن گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل وضرورت توجه به این امرمهم تیمهای اجرایی وفنی که برای اجرایی شدن این مانورتشکیل شده بایدباجدیت کارهایی لازم راتاحصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند.

دلمرادی درادامه برضرورت همکاری تیمی وگروهی تاکیدکردوگفت .این مانوربرای تقویت وامادگی بیشترنیروهای متخصص درهنگام وقوع حوادث طبیعی وتمرین کارگروهی می تواندخدمت رسانی مارابه مردم درزمان بروزسیلاب بیشترودرنهایت نتایج مطلوبتری بهمراه داشته باشد.

ریس شورای انسجام بخشی مدیران ارشد اب وبرق درسیستان وبلوچستان درپایان اضافه کرد.این مانورباهمگاری شرکتهای تابعه وزارت نیرودراستان وباشرکت تیمهای ازدیگراستانهای کشوردردوم اذرماه سالجاری درچابهاربرگزارمی گردد.گفتی است این جلسه باشرکت مدیران عامل .مدیران حراست. روابط عمومی. مسولین دفاترپدافند غیرعامل شرکتهای تابعه درسالن کنفرانس همایشهای مرکزپایش خشکسالی اب منطقه ای برگزارشد

کد خبر: 55653
  تاریخ خبر : 1400/08/11
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/08/12
 درگی
 250