شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: برگزاری مانورعملیاتی ،آموزشی سطح یک مقابله باسیلاب منطقه جنوب شرق کشور

برگزاری مانورعملیاتی ،آموزشی سطح یک مقابله باسیلاب منطقه جنوب شرق کشور

مانورعملیاتی ،آموزشی سطح یک سیلاب توسط شرکتهای تابعه وزارت نیرودرسیستان وبلوچستان برگزارشد.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ، محمددلمرادی فرمانده رزمایش درابتدای این مراسم بااشاره به وضعیت اقلیمی استان وبروزسیلابهای احتمالی هدف این رزمایش رارتقاءعملکردشرکتهای تابعه وزارت نیرو برای مقابله باسیلابهای احتمالی عنوان کرد.

دلمرادی افزود:دراین رزمایش 21تیم عملیاتی ازشرکتهای صنعت آب وبرق استان باهمکاری تیم های عملیاتی استانهای یاری رسان کرمان،هرمزگان وخراسان جنوبی حضوردارند.

درادامه رجبی رئیس گروه مدیریت بحران وزارت نیروگفت:انجام این مانورنقش مهمی درشناسایی چالش هاونقاط ضعف خواهدداشت تادرشرایط اضطراری خدمت رسانی به نحومطلوب انجام شود.

وی ادامه داد:استفاده ازنیروی انسانی وابزارمناسب عامل مهمی دربرقراری شرایط پایدار درمواقع بروزبحران است ازاین روتیم کارشناسی ازاستان های آذربایجان شرقی،ایلام،کرمانشاه ،همدان ،سمنان وخراسان رضوی به صورت تخصصی این مانورراارزیابی خواهندکرد.

شهرکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان درمراسم آغازین این مانورگفت:انجام این مانورنقش مهمی درحفظ آمادگی تیم های عملیاتی درمواقع بحرانی خواهدداشت به گونه ای که بیشترین خدمت رسانی درکمترین زمان ممکن انجام خواهدداشت.

گفتنی است:این مانوربارمز یاحسین(ع)ازمحل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان به صورت ویدئو کنفرانسی آغازشد.

کد خبر: 56086
  تاریخ خبر : 1400/09/02
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/09/02
 درگی
 369