دوشنبه, 7 آذر 1401
مشروح خبر :: دبیر کمیته اطلاع رسانی مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو منصوب شد.

دبیر کمیته اطلاع رسانی مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو منصوب شد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز به سمت دبیر کمیته اطلاع رسانی مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو منصوب شد.

به گزارش  شبکه خبری آب ایران ، طی حکمی از سوی مشاور  محترم وزیر و مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، آقای عباسعلی کیخایی با حفظ سمت، به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو منصوب شد.

کد خبر: 56327
  تاریخ خبر : 1400/09/10
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/09/10
 عباس کیخایی
 485