دوشنبه, 4 بهمن 1400
مشروح خبر :: دوره آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد

دوره آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد

دوره آموزشی کاربردی آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری در شرکت آب منطقه ای گلستان با حضور رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب وبرق وزارت نیرو برگزار شد.

به گزارش  شبکه خبری آب ایران، در این دوره آموزشی که با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران و کارشناسان مشاغل حساس شرکت برگزار شد، محمدرضا علیمرادی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صنعت آب وبرق ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت کارمندان دولت به عنوان سرمایه های معنوی دستگاههای اجرایی، به برخی از مصادیق تخلفات اداری اشاره کرد.

علیمرادی با بیان عناوین تخلفات مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حقوق و تکالیف مردم و ارباب رجوع، نحوه تکریم آن ها و حقوق و تکالیف کارمندان را از مهم ترین مباحثی دانستند که در نظام رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین بر دقت و سرعت کارمندان دستگاه های اجرائی در اجرای وظایف خود تاکید کرد و صداقت، امانت، گشاده روئی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه ها را از جمله مهم ترین وظایف کارکنان دولت در انجام وظایف عنوان کرد. علاوه  این پاسخگوئی در برابر دستگاه ذیربط و برخورد یکسان با مراجعین از وظایف آن ها ست.

دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، هر گونه بی اعتنائی به امور مراجعین را تخلف از قوانین و مقررات عمومی دانست و تصریح کرد: ارباب رجوع می تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذیربط یا مراجع قانونی شکایت نماید.

وی حضور موثر مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت را در این دوره قابل توجه عنوان کرد و اهتمام ویژه متولیان آموزش و برنامه ریزی و روابط عمومی شرکت را به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی و آگاهی کارکنان شایسته تقدیر عنوان کرد.

کد خبر: 56392
  تاریخ خبر : 1400/09/14
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/09/14
 روابط عمومی
 52