پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: لایروبی 146 کیلومتر از رودخانه های استان زنجان

لایروبی 146 کیلومتر از رودخانه های استان زنجان

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان از لایروبی حدود146کیلومتر از رودخانه های این استان طی سالهای 96 تا 1400 خبر داد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، "اسماعیل افشاری" در خصوص وضعیت آزاد‌سازی بستررودخانه‌های استان گفت: طی سالهای1396تا 1400، 125 مورد با مساحت حدود 404 هکتار از رودخانه‌های استان آزادسازی شده‌است که این میزان در طی ماه‌های سپری شده سال 1400 برابر با 52 مورد و حدود 60 هکتار بوده است.

افشاری تصریح کرد:از سال 96 لغایت سال99 طی عملیات آزادسازی بترتیب 6 مورد و 26.5 هکتار، 3 مورد و 125 هکتار، 43مورد و 88 هکتار و 21 مورد و 113.5 هکتار از بستر رودخانه های استان آزاد شده است.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،وی همچنین در خصوص لایروبی رودخانه‌های استان افزود: در مجموع 146 کیلومتر از رودخانه های استان طی سالهای 96 تا 1400 لایروبی شده است که این میزان در ماه‌های سپری شده سال 1400 بالغ بر 21 کیلومتر، در سال 99 بالغ بر 40 کیلومتر، در سال 98 بالغ بر 25.57 و در سال 97 و 96 هر کدام 30 کیلومتر بوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، در مجموع حدود 3 کیلومتر رودخانه در سال 98 و 99 ساماندهی شده است که یک کیلومتر آن مربوط به سال 98 و حدود2 کیلومتر آن مربوط به سال 99 می باشد.

افشاری افزود: در مجموع برای 72 مورد از رودخانه‌های استان با مساحت 9 هزار و 515 هکتار طی سالهای 1399 و 1400 سند مالکیت اخذ شده است که به تفکیک در سال 1400 برای 44 مورد رودخانه با مساحت 6 هزار و 488ودر سال 99 برای 28 مورد با مساحت  3هزار و 26 سند مالکیت اخذ گردیده است.

کد خبر: 56406
  تاریخ خبر : 1400/09/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/09/16
 کارشناس روابط عمومی
 143