پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آب منطقه ای قم

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آب منطقه ای قم

جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور معاون حفاظت و سایر اعضاء در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،در دهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی  آب منطقه ای قم  رضا محمدی احمد آبادی مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب  افزود؛ با توجه به اینکه نصب کنتور حجمی هوشمند طبق  برنامه سازگاری با کم آبی از تکالیف شرکت می باشد لذا باید قیمت کنتور ، تابلو قطع برق و ارزش افزوده محاسبه و به جهاد کشاورزی ارسال شود. محمدی گفت؛ در مذاکرات با جهاد کشاورزی درخصوص نحوه انعقاد قرارداد با شرکت کنتور ساز و دسته بندی بهره برداران و نحوه صدور معرفی نامه به سازمان جهت واریز وجه کنتور به حساب صندوق حمایت و توسعه از بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
 

کد خبر: 57261
  تاریخ خبر : 1400/10/21
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/10/21
 احمد
 137