یکشنبه, 6 آذر 1401
مشروح خبر :: اطلاع رسانی صحیح و شفاف، همراهی مردم را در صیانت از منابع آب افزایش می دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز در جلسه شورای اطلاع رسانی شرکت:

اطلاع رسانی صحیح و شفاف، همراهی مردم را در صیانت از منابع آب افزایش می دهد.

جلسه شورای اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای البرز با حضور تمامی اعضا جهت بررسی عملکرد ماه های اخیر و همچنین تصمگیری جهت برنامه های آتی حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برگزار شد و مدیر عامل این شرکت بر شفافیت در ارایه اطلاعات به مردم و انعکاس دستاوردها و نتایج پروژه های بخش آب تاکید نمود.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، داود نجفیان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز در این نشست با اشاره به جایگاه فرابخشی آب و محدودیتها درسطح کشور و بخصوص استان البرز در تامین آب با توجه به رشد فزاینده تقاضا ،ضرورت همراهی عموم مردم بهره‌برداران و همچنین دستگاههای مختلف دولتی با سیاست های حفاظتی از آب را یادآور شد که در این راستا بایستی به اقتضای نیازها اطلاع رسانی دقیق و تخصصی در سطوح  مختلف انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز ضمن اشاره به اینکه برای اصلاح رفتار مصرفی جامعه، ایجاد آگاهی و سواد آبی گامی ضروری است، افزود: با آگاهی رسانی درست و دقیق می توان مردم را نسبت به  وضعیت منابع و مصارف آب و ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب در همه بخش ها آگاه نمود و بدین سان ایجاد نگرش درست و همسو با الزامات بهره برداری پایدار از آب امکان پذیر می شود.به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز بسیاری از چالش‌ها در واقع در اثر عدم اطلاع رسانی دقیق و به موقع ایجاد می شوند، لذا مباحث اجتماعی در  همه پروژه ها و برنامه های بخش آب باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

کد خبر: 57390
  تاریخ خبر : 1400/10/26
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/10/28
 عباس کیخایی
 125