جمعه, 6 خرداد 1401
مشروح خبر :: ۹ پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی استان گلستان در سال جاری اجرا می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان:

۹ پروژه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی استان گلستان در سال جاری اجرا می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در سال جاری ۶ پروژه عملیات نگهداری تعمیرات وبازسازی سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی استان از محل اعتبارات جاری و ۳ پروژه مرمت و بازسازی از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،جواد  تیموری اظهار کرد: در استان گلستان در حال حاضر ۱۴ سد بزرگ مخزنی در حال بهره برداری است و همه ساله  عملیات نگهداری ، تعمیرات و مرمت بازسازی سدها و شبکه های آبیاری زهکشی در حال بهره برداری استان انجام می شود.

وی افزود: در سال جاری نیز در این خصوص ۶ پروژه عملیات نگهداری تعمیرات از محل اعتبارات جاری و ۳ پروژه مرمت و بازسازی از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. 

 تیموری تصریح کرد: مبلغ ۴۷۰۰ میلیون ریال برای پروژ های نگهداری و تعمیرات  و مبلغ ۱۱۰۰۰ میلیون ریال در بخش مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در نظر گرفته شده است.

کد خبر: 57460
  تاریخ خبر : 1400/11/01
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/11/02
 روابط عمومی
 58