جمعه, 6 خرداد 1401
مشروح خبر :: ذخایر آب سدهای کشوربه 20.82 میلیارد متر مکعب رسید

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشوربه 20.82 میلیارد متر مکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهدبا سپری شدن122 روز از سال آبی ، تا 2 بهمن ماه (سال آبی 1401-1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 20.82 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 22درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، به گفته  مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور  بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ 2 بهمن ماه  معادل 8.6میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می­دهد.

فیروز قاسم زاده افزود : . میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی به ترتیب  حدود 13 درصد، 100 درصد و 25 درصد است. در استان­های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود 46 درصد  و 17 درصد است.

کد خبر: 57487
  تاریخ خبر : 1400/11/02
 علی بخشی
 223