پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: مدیریت و مهار 14.5 میلیون مترمکعب رواناب توسط سدهای استان در پی بارش های اولین ماه فصل زمستان

مدیریت و مهار 14.5 میلیون مترمکعب رواناب توسط سدهای استان در پی بارش های اولین ماه فصل زمستان

در پی بارش های اولین ماه فصل زمستان 14.5 میلیون مترمکعب رواناب توسط سدهای استان مدیریت و مهار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، در پی بارندگی های دی ماه سالجاری در استان،  14.5 میلیون متر مکعب رواناب توسط سدهای ذخیره ای و تغذیه ای استان مهار گردید.از این حجم رواناب 9.8 میلیون مترمکعب توسط سد های ذخیره ای استان و 4.7 میلیون مترمکعب توسط سدهای تغذیه مصنوعی مهار گردید.

سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه با مهار 6 میلیون مترمکعب در بین سدهای ذخیره ای و سد تغذیه مصنوعی چهارفرسخ با مهار 3 میلیون مترمکعب در بین سدهای تغذیه ای بیشترین حجم رواناب را ذخیره نمودند.

در حال حاضر حجم مخازن سدهای استان 18 میلیون متر مکعب می باشد که حدود 24 درصد حجم کل مخازن سدها می باشد.

کد خبر: 57549
  تاریخ خبر : 1400/11/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/11/05
 مدیر روابط عمومی سایت
 208