پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذاران کمپ گردشگری آریوبرزن

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذاران کمپ گردشگری آریوبرزن

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در راستای توسعه گردشگری آبی پیرامون منابع، تاسیسات آبی، رودخانه ها و سازه های آبی تاریخی، اقدام به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران پروژه بسته سرمایه گذاری، تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن به روش مشارکت عمومی- خصوصی (BOLT ) کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به شناسه ملی 10420071940 ، کد اقتصادی 411319718898 و کد پستی 6134813956 در نظر دارد در راستای توسعه گردشگری آبی(بر مبنای تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی) پیرامون منابع، تاسیسات آبی، رودخانه ها و سازه¬های آبی تاریخی، نسبت به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران پروژه بسته سرمایه گذاری، تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن به روش مشارکت عمومی- خصوصی (BOLT ) با مشخصات مشروح زیر اقدام نماید :

1) عنوان پروژه : بسته سرمایه گذاری، تکمیل و بهره برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن بهبهان

2) شرح و مشخصات کار:

- تکمیل و بهره¬برداری از کمپ گردشگری آریوبرزن  به مساحت حدودا 5 هکتار و اعیانی 10000 متر مربع شامل بازسازی و تجهیز مجموعه ویلایی برای 60 نفر، رستوران و کافی شاپ، سوله ورزشی و فروشگاه، فضای بازی کودکان و گیم نت، فروشگاه صنایع دستی، انبار، نگهبانی، استراحتگاه کارکنان و اتاق مدیریت، فضای خدماتی و فرهنگی به مدت 16 سال به روش مشارکت عمومی– خصوصی ( BOLT )  با دوره تنفس مشخص

- برآورد اولیه هزینه سرمایه گذاری حدود : 126،525 میلیون ریال

3) سرمایه‌پذیر : سازمان آب و برق خوزستان

4) سرمایه‌گذار : سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی

5) زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار : اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار از تاریخ 6/11/1400 لغایت پایان وقت اداری 25/11/1400 در سازمان آب و برق خوزستان به آدرس اهواز  بلوار گلستان، 1)  پشت ساختمان 5 طبقه، دفتر مدیریت گردشگری و مهندسی عمومی  2) ساختمان 5 طبقه ، دفتر مدیریت قراردادها طبقه دوم( اتاق 209) ، جهت دریافت موجود می باشد.

6) اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار به نماینده سرمایه‌گذار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

7) قیمت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: مبلغ 1500000ریال می‌باشد که باید به شماره حساب 4001050704022124 و شماره شبا 830100004001050704022124 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریز 391050757214500979000036392617 به نام شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان واریز شده و رسید بانکی آن به مسئول دفتر مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری یا دفتر قراردادها  تحویل شود.

8) زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار : داوطلب شرکت در ارزیابی کیفی سرمایه گذار باید اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت سر بسته لاک و مهر شده، تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری 15/12/1400 به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به آدرس : اهواز  بلوار گلستان، ساختمان 5 طبقه سازمان آب و برق خوزستان، دبیرخانه سازمان، تسلیم نماید.

9) متقاضیان می توانند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بیان سوالات احتمالی خود با شماره تماس سرمایه‌پذیر (دفتر مهندسی عمومی و گردشگری): 33152306 (9861)+  و یا ( دفتر قراردادها) : 33152119 (9861)+ تماس حاصل نمایند.

 

کد خبر: 57807
  تاریخ خبر : 1400/11/18
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/11/18
 ظاهری
 156