سه‌شنبه, 5 مهر 1401
مشروح خبر :: هرگونه پمپاژ آب از رودخانه ها و آبهای سطحی در نهاوند ممنوع است.

مدیرمنابع آب شهرستان نهاوند مطرح کرد:

هرگونه پمپاژ آب از رودخانه ها و آبهای سطحی در نهاوند ممنوع است.

اکبردهقانی مدیر منابع آب شهرستان نهاوند گفت: هرگونه پمپاژ آب از رودخانه ها و آبهای سطحی در نهاوند ممنوع است.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،اکبردهقانی مدیر منابع آب نهاوند اعلام کرد؛ مدیریت منابع آب و جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند در معیت پرسنل نیروی انتظامی و نماینده دادستان نهاوند اقدام به قلع و قمع ادوات غیرمجاز پمپاژ نموده است و این امر تا رفع تصرفات کامل ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در صورت عدم جمع آوری ادوات مذکور کلیه خسارات و تبعات ناشی از آن  برعهده متخلفین خواهد بود.

دهقانی ادامه داد:  با توجه به اطلاع رسانیهای سال گذشته و جلسات مکرر برگزار شده مبنی بر غیرقانونی بودن هرگونه پمپاژ از رودخانه ها و آبهای سطحی وبا توجه به خشکسالی سال اخیر وتنش آبی موجود و جلوگیری از تضییع حقوق حقابه بران پایین دست و با توجه به دستور صادره اخیر دادستان شهرستان نهاوند مبنی بر جمع آوری کلیه پمپ ها و قلع و قمع ادوات آبرسانی غیر مجاز با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد.

مدیرمنابع آب شهرستان نهاوند در پایان گفت: در صورت عدم اقدام مقتضی از سوی بهره برداران غیر مجاز ظرف چند روز آینده  کلیه خسارات و تبعات قانونی آن متوجه ایشان خواهد بود و هیچ گونه مسئولیتی متوجه این مدیریت وسایر سازمانهای مرتبط نخواهد بود.

 

 

کد خبر: 59063
  تاریخ خبر : 1401/01/25
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/01/27
 همایون
 70