پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: بارشهای سال آبی جاری در استان البرز نسبت به متوسط بلند مدت 23 درصد کاهش داشته است.

بارشهای سال آبی جاری در استان البرز نسبت به متوسط بلند مدت 23 درصد کاهش داشته است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای البرز گفت :با اشاره به بارگذاری فزاینده بر منابع آب استان،کاهش بارشها و تداوم خشکسالی و کاهش شدید منابع آب سطحی و زیر زمینی گفت تنها با 10 درصد صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف می توانیم بر کم آبی و تنش آبی در استان غلبه نماییم.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ،سعید نقدی  گفت:استان البرز بواسطه مجاورت با پایتخت، مهاجرت پذیری و افزایش مداوم جمعیت و صنایع، به لحاظ تامین آب دارای شرایط خاص و دشواری می باشد. صنایعی که  در این استان ایجاد شده اند هرچند که باعث اشتغال و توسعه در استان می گردند اما از سوی دیگر  افزایش مصرف و فشار مضاعف بر منابع آب را موجب می شوذ.

نقدی افزود :  نزولات جوی استان البرز حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب می باشد که در حدود ۵۰ درصد آن از طریق تبخیر و تعریق از دسترس خارج می شود.به لحاظ بارش امسال نیز متاسفانه بارش های ما چندان قابل توجه نبوده و حدود ۲۳ درصد نسبت به متوسط بلند مدت کاهش بارندگی داریم و امیدواریم بارشهای اردیبهشت ماه بتواند تا حدودی این وضعیت را تعدیل کند وی ادامه داد امسال متاسفانه وضعیت سدهای استان نیز خوب نیست .

در حال حاضر تنها 47درصد مخزن سد کرج پر است این در حالی است که در سال گذشته ۸۹ درصد آن پر بودسد طالقان نیز در حال حاضر ۵۳ درصد آب دارد این در حالی است که در سال گذشته ۷۶ درصد ظرفیت آن تکمیل بود وی افزود در کل استان ۱۲۲۰کیلومترمربع آبخوان داریم ۲۰۰ کیلومتر آن آبخوان بی کیفیت، شور و غیر قابل استفاده است و  تنها هزار کیلومتر مربع آبخوان با کیفیت داریم که برای استانی با جمعیت نزدیک به ۳ میلیون نفر و اتکای نزدیک به 80 درصدی تامین آب شرب به منابع آب زیر زمینی بسیار کم و ناچیز می باشد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای البرز در پایان افزود: در شرایط کنونی تنها گزینه فرا رو صرفه جویی در مصرف و سازگاری با کم آبی می باشد و از همه مردم درخواست داریم نهایت صرفه جویی را در مصرف آب داشته باشند و اگر  فقط ۱۰ درصد از مصارف آب  استان در همه بخش ها کاهش یابد، می توان وضعیت بحرانی منابع آب را مدیریت کرد.

کد خبر: 59280
  تاریخ خبر : 1401/02/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/02/06
 عباس کیخایی
 163