چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: کاهش بارش‌های کشور در هفته منتهی به خردادماه

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پیش‌بینی کرد:

کاهش بارش‌های کشور در هفته منتهی به خردادماه

بر اساس پیش‌بینی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، وضعیت بارشی کشور با گرم‌تر شدن دمای هوا رو به کاهش گذاشته است به‌گونه‌ای که این هفته و هفته منتهی به 6 خردادماه از میزان بارش‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود و درعین‌حال حوضه آبریز دریای خزر در این وضعیت بالاترین میزان بارش را خواهد داشت.

 به گزارش خبر گزاری آب ایران ،تازه‌ترین گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو بیانگر آن است که از میزان بارش‌های کشور کاسته شده و روند آن رو به کاهش دارد و بارش‌های آن‌هم پراکنده خواهد بود.
بر این اساس برای هفته‌جاری، وقوع بارش‌های پراکنده برای مناطقی واقع در نواحی شمالی به‌خصوص شمال غرب کشور پیش‌بینی می‌شود.
همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته دوم، وقوع بارش‌ها برای بیشتر مناطق کشور ناچیز پیش‌بینی می‌شود.
وضعیت بارش‌ها برای هفته منتهی به 30 اردیبهشت‌ماه در حوضه آبریز دریای خزر بالاترین میزان بارش را خواهد داشت به‌گونه‌ای که بیشینه بارش این حوضه آبریز 25 میلی‌متر با متوسط محدوده 3 میلی‌متری خواهد بود.
حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته منتهی به 30 اردیبهشت بیشینه بارش 18 میلی‌متری و متوسط محدوده 2 میلی‌متری را تجربه می‌کند.
برای حوضه آبریز فلات مرکزی هم بیشینه بارش 14 میلی‌متری با متوسط محدوده صفر میلی‌متر گزارش شده و حوضه آبریز قره قوم در این هفته بیشینه بارش 13 میلی‌متر با متوسط محدوده 2 میلی‌متری دارد.
کمترین میزان بارش در هفته منتهی به 30 اردیبهشت برای حوضه آبریز مرزی شرق، خلیج‌فارس و دریای عمان با بیشینه 2 میلی‌متر بدون متوسط بارش پیش‌بینی شده است.
در هفته منتهی به 30 اردیبهشت از مجموع 30 حوضه آبریز درجه‌دو کشورمان یازده حوضه بارشی نخواهند داشت.
وضعیت بارش‌ها برای هفته منتهی به 6 خردادماه در حوضه آبریز دریای خزر بالاترین میزان بارش را خواهد داشت به‌گونه‌ای که بیشینه بارش این حوضه آبریز 30 میلی‌متر با متوسط محدوده یک میلی‌متری خواهد بود.
حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته منتهی به 6 خرداد بیشینه بارش 25 میلی‌متری و متوسط محدوده 2 میلی‌متری را تجربه می‌کند.
برای حوضه آبریز فلات مرکزی هم بیشینه بارش 4 میلی‌متری با متوسط محدوده صفر میلی‌متر گزارش شده و حوضه آبریز قره قوم در هفته آینده بیشینه بارش 5 میلی‌متر با متوسط محدوده صفر میلی‌متری خواهد داشت.
کمترین میزان بارش در هفته منتهی به 6 خرداد برای حوضه آبریز مرزی شرق با بیشینه یک میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متر رخ خواهد داد.
برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نیز با بیشینه 2 میلی‌متر بدون متوسط بارش پیش‌بینی شده است.
در هفته منتهی به 6 خردادماه از مجموع 30 حوضه آبریز درجه 2 کشورمان 17 حوضه بارشی نخواهند داشت و از مجموع 9 حوضه درجه 3 نیز دو حوضه بارش نخواهند داشت.

کد خبر: 59743
  تاریخ خبر : 1401/02/26
 مهتاب علی بخشی
 142