چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: موزه آب استان گلستان دومین موزه دارای مجوز در بین موزه های آب کشور است

موزه آب استان گلستان دومین موزه دارای مجوز در بین موزه های آب کشور است

مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف وتقاضای آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از موزه آب استان گلستان از موزه آب این شرکت بازدید کرد. 

به گزارش خبرگزاری آب ایران، محمد آهویی در این بازدید که مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان نیز حضور داشت ، گفت:موزه آب استان گلستان دومین موزه دارای مجوز در بین موزه های آب کشور است و شرکت مدیریت منابع آب ایران آمادگی دارد برای تکمیل این موزه همکاری لازم را داشته باشد.

وی افزود: چه در بخش تجهیز امکانات موزه و در چه ساختار و چه در جذب مشارکت از دستگاه های دیگر برای غنای این موزه آمادگی همکاری هستیم.

آهویی بیان کرد: باتوجه به تغییر رویکرد طی دو سال گذشته در گردشگری آبی رخ داده است،  موزه آب استان گلستان به عنوان یک سازه شفاهی غیر ملموس می تواند، یک ظرفیت و سرمایه گردشگری آبی در استان باشد که ما نیز از آن حمایت می کنیم. 

کد خبر: 59826
  تاریخ خبر : 1401/02/30
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/02/31
 روابط عمومی
 66