چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: علیرضا الماسوندی،معاون تلفیق وتنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران از پروژه های در دست اجراء شرکت آب منطقه ای کرمانشاه بازدید نمودند

علیرضا الماسوندی،معاون تلفیق وتنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران از پروژه های در دست اجراء شرکت آب منطقه ای کرمانشاه بازدید نمودند

علیرضا الماسوندی معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب ایران به همراه رجایی رئیس حوضه آبریز کرخه،مرزی غرب و محمود رضا شهلایی مدیرعامل شرکت ومعاونین طرح وتوسعه ،معاون برنامه ریزی شرکت از مراحل اجرایی سدهای کبوترلانه کنگاور،ق شلاق صحنه وتصفیه خانه آب شرب شهر کرمانشاه، بازدیدنمودند.

 به گزارش خبرگزاری آب ایران ،دراین بازدید ابتداء مجریان پروژه ها ضمن توضیحات لازم خواستار تزریق به موقع اعتبارات جهت اتمام پروژه ها شدند.

درپایان  الماسوندی ضمن تشکر از زحمات  همکاران شرکت آب منطقه ای ،عوامل اجرایی واز پیگیری مجدانه شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت تزریق وتخصیص به موقع اعتباربرای این پروژه ها خبرداد وگفت: شرکت مادر تخصصی برای اتمام این پروژه ها ودر مداربهره برداری قرار گرفتن آنها از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

کد خبر: 59853
  تاریخ خبر : 1401/02/31
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/02/31
 مدیر سایت
 180