چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: ذخایر آب سدهای کشور به 27.20 میلیارد متر مکعب رسید/ کاهش7 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور؛

ذخایر آب سدهای کشور به 27.20 میلیارد متر مکعب رسید/ کاهش7 درصدی ذخیره مخازن نسبت به سال گذشته

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 241 روز از سال آبی، تا 31 اردیبهشت ماه (سال آبی 1401-1400 ) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 27.20 میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر7 درصد کاهش است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران،"فیروز قاسم زاده" مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 25.11 میلیاردمترمکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 2 درصد افزایش نشان می دهد.


وی اضافه کرد: میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان ، سدهای استان تهران ، سدهای استان خوزستان وسدهای حوضه آبریزدریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 31 درصد ، 32 درصد ، 59 درصد و 75 درصد می باشد.  با توجه شرایط اقلیمی کشور و فصل گرمای پیش رو ،رعایت الگوی بهینه مصرف در بخشهای مختلف مصرف امری ضروری است.

 

کد خبر: 59854
  تاریخ خبر : 1401/02/31
 مهتاب علی بخشی
 258