چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: بازدید مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف وتقاضای آب شرکت مدیریت منابع آب ایران ازطرح گردشگری سد نگارستان

بازدید مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف وتقاضای آب شرکت مدیریت منابع آب ایران ازطرح گردشگری سد نگارستان

مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف وتقاضای آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرح گردشگری سد نگارستان علی آباد کتول بازدید کرد و از نزدیک جانمایی طرح ،براساس سایت پلن اجرایی این پروژه‌ها را بررسی نمود.‌

به‌ گزارش خبرگزاری آب ایران ، در این بازدید که سید محسن حسینی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان و جدیدی دبیر کار گروه گردشگری شرکت نیز حضور داشتند،  مدیر کل دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف وتقاضای شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار تاسیسات آبی در استان گلستان عنوان کرد: سد نگارستان با توجه به داشتن طبیعت و چشم انداز زیبای طبیعی و نزدیکی به آبشار و داشتن ظرفیتهای  بالا،  پتانسیل  جذب گردشگر  بومی و غیر  بومی کل کشور را داشته و می تواند به عنوان اولین طرح گردشگری  تاسیسات آبی در استان ، نمونه طرحهای بعدی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با گسترش و اجرای طرح  گردشگری در سد نگارستان مدت زمان ماندگاری و همچنین میزان رضایت گردشگران افزایش می‌یابد که در نتیجه توسعه گردشگری در تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان را به دنبال دارد.

کد خبر: 59860
  تاریخ خبر : 1401/03/01
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/01
 روابط عمومی
 39