پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: طرح گردشگری سدهای تهم و کینه ورس در استان زنجان بررسی شد

طرح گردشگری سدهای تهم و کینه ورس در استان زنجان بررسی شد

اولین جلسه گردشگری در سال 1401 به ریاست"اسماعیل افشاری" مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان ،"سعید صنعتی" معاون برنامه ریزی و رئیس کارگروه ،مشاورین شرکت سامان آب سرزمین و سایر اعضاء، در شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری آب ایران "آرسام سهرابی" دبیر کارگروه ،گزارشی از روند مطالعه و بررسی طرح گردشگری سد های در دست بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان ارائه داد .

در ادامه "امینی" از مشاوران شرکت مهندسین مشاورسامان آب سرزمین  ، به تشریح طرح مطالعات گردشگری سدهای تهم ،کینه ورس و جذب سرمایه گذار در سد میرزاخانلو 1 پرداخت ودیدگاه خود را از نظر پهنه بندی و کاربردهای پیشنهادی طرح گردشگری سدهای مذکور ارائه نمود.

وی گفت: طرح گردشگری سدتهم در قالب ایجاد تفرجگاه عمومی چند منظوره با اهداف گردشگری تفریحی و نیز گردشگری طبیعت قابل بررسی است.

گفتنی است: پهنه بندی و کاربردهای پیشنهادی سد تهم در بخش تفرجی،پارک بازی کودکان،شهربازی ،ورزشی و رستوران ،ورزشی و کاربردهای پیشنهادی سد کینه ورس در بخشهای تفرجی ،فضای سبز،اقامتی و... مطرح گردید.

"اسماعیل افشاری"مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به لزوم اخذ مجوزهای زیست محیطی برای اجرای طرحهای گردشگری ،توسعه گردشگری این سدها را در تامین امکانات تفریحی شهروندان بالاخص در روزهای تعطیل مفید دانست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان به اعمال کنترلهای کمی و کیفی آب سد و رعایت ایمنی و توسعه گردشگری در خارج از حرایم کمی و کیفی تاکید نمود.

"سعید صنعتی" معاون برنامه ریزی و رئیس کارگروه در پاسخ به درخواستهای وارده جهت امکان واگذاری اراضی سد میرزاخانلوی 1 به سرمایه گذار ،ضمن تشریح روند و ضوابط سرمایه گذاری در سدها ، به لزوم ارائه مدلهای مالی توسط سرمایه گذار تاکید کرد.

کد خبر: 59888
  تاریخ خبر : 1401/03/02
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/02
 کارشناس روابط عمومی
 79