چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: 8366حلقه از چاه های مجاز استان خراسان رضوی مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده است

تا پایان سال 1400؛

8366حلقه از چاه های مجاز استان خراسان رضوی مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده است

مدیر حفاطت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه 8366حلقه از چاه های این استان مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده است، گفت: همچنین تعداد 2204حلقه چاه مجاز مجهز به کنتور هوشمند الکترومغناطیس شده است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران ، غلامرضا ممدوحی اظهارکرد: ازتعداد 8366 حلقه چاه مجهز به کنتور هوشمند آب و برق تعداد 7166 حلقه چاه بروزرسانی شده و حدود 70 درصد از این چاه ها توسط مودم های نصب شده در تابلو کنتور های هوشمند از راه دور قرائت می شوند.

وی با اشاره به پروژه به روز سانی مودم های هوشمند، افزود: با توجه به بروزرسانی کنتورهای هوشمند آب و برق و به منظور توسعه دسترسی به اطلاعات استخراجی از کنتورهای هوشمند و بهبود بخشیدن آنتن دهی مودم های منصوبه بر روی تابلوها، پروژه بروزرسانی مودم از تاریخ سوم آذر سال 1397 آغاز شده و تا کنون ۷۰۸۶ دستگاه از مودم های منصوبه به روز رسانی شده است.

کد خبر: 59901
  تاریخ خبر : 1401/03/02
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/02
 کارشناس روابط عمومی
 240