چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: پیش‌بینی ۷۷ میلی‌متر بارش برای حوضه آبریز دریای خزر در هفته آینده

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد:

پیش‌بینی ۷۷ میلی‌متر بارش برای حوضه آبریز دریای خزر در هفته آینده

بر اساس پیش‌بینی موسسه تحقیقات آب، حوضه آبریز دریای خزر با دریافت ۷۷ میلی‌متر بارش در هفته آینده رکورد دار پربارش‌ترین حوضه های آبریز اصلی کشور خواهد بود.

 به گزارش خبرگزاری آب ایران ،بر اساس پیش‌بینی تازه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو برای این هفته، وقوع بارش‌ها برای مناطقی واقع در نوار شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.
همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته دوم منتهی به ۱۳ خرداد وقوع بارش‌ها به صورت پراکنده برای مناطق واقع در شمال و شمال غرب کشور مورد انتظار است.
حوضه آبریز دریای خزر در این هفته بیشینه بارش ۶۹ میلی‌متری با متوسط محدوده ۷ میلیمتری را تجربه می‌کند که در بین حوضه‌های ۶ گانه آبریز اصلی کشور بالاترین میزان خواهد بود.
حوضه آبریز فلات مرکزی هم با بیشینه بارش ۱۴ میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری مقام دوم پربارش‌ها را دارد.
وضعیت بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه در این هفته بیشینه بارش ۱۳ میلی‌متر و متوسط محدوده ۲ میلی‌متری را خواهد داشت.
حوضه آبریز قره قوم هم این هفته بیشینه بارش ۱۲ میلی‌متری و متوسط ۲ میلی‌متری را تجربه می‌کند.
در مقام کم‌بارش‌ترین حوضه‌های آبریز کشور حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان با بیشینه ۲ میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری قرار دارد.
حوضه آبریز مرزی شرق از حوضه‌های آبریز اصلی کشور این هفته هیچ میزان بارشی ندارد. همچنین از مجموع ۳۱ حوضه آبریز درجه دو ۱۸ حوضه بدون بارش خواهند بود .
از مجموع ۹ حوضه آبریز درجه ۳ کشور نیز ۲ حوضه بدون بارش است.
در هفته منتهی به وضعیت بارشی حوضه آبریز دریای خزر کمی بهتر خواهد شد و بیشینه بارش آن به ۷۷ میلیمتر با ۵ میلیمتر متوسط محدوده خواهد رسید.
هفته آینده وضعیت بارشی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز نسبت به این هفته بهتر خواهد شد به گونه‌ای که بیشینه بارش آن به ۵۰ میلی‌متر با متوسط محدوده ۵ میلی‌متر می‌رسد.
اما حوضه آبریز فلات مرکزی نسبت به هفته منتهی به ۶ خرداد با کاهش بارش روبرو خواهد بود و بیشینه بارش آن به ۲۹ میلی‌متر با متوسط محدوده صفر میلی‌متر خواهد رسید.
حوضه آبریز قره قوم و خلیج‌فارس و دریای عمان هم در هفته منتهی به ۱۳ خرداد شاهد کاهش بارش خواهند بود به گونه‌ای که متوسط بارش آنها ۴ میلی‌متر خواهد بود که متوسط محدوده بارش هم نخواهند داشت.
حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۱۳ خرداد همچنان بدون بارش خواهد بود ضمن آنکه از مجموع ۳۱ حوضه آبریز درجه دو همچنان ۱۸ حوضه بدون بارش پیش‌بینی می‌شود.
از مجموع ۹ حوضه آبریز درجه ۳ کشور هم ۳ حوضه بدون بارش خواهد بود.

کد خبر: 59928
  تاریخ خبر : 1401/03/03
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/03
 مهتاب علی بخشی
 135