چهارشنبه, 8 تیر 1401
مشروح خبر :: تجهیز بیش از ۸۳۰۰ حلقه از چاه‌های مجاز استان خراسان رضوی به کنتور هوشمند

تجهیز بیش از ۸۳۰۰ حلقه از چاه‌های مجاز استان خراسان رضوی به کنتور هوشمند

مدیر حفاطت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۸۳۶۶ حلقه از چاه‌های استان مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شده، گفت: همچنین تعداد ۲۲۰۴ حلقه چاه مجاز مجهز به کنتور هوشمند الکترومغناطیس شده است.

به گزارش خبرگزاری آب ایران، غلامرضا ممدوحی اظهار کرد: از ۸۳۶۶ حلقه چاه مجهز به کنتور هوشمند آب و برق تعداد ۷۱۶۶ حلقه چاه به‌روزرسانی شده و حدود ۷۰ درصد از این چاه‌ها توسط مودم‌های نصب شده در تابلو کنتورهای هوشمند از راه دور قرائت می‌شود.

وی با اشاره به پروژه به‌روزسانی مودم‌های هوشمند افزود: با توجه به به‌روزرسانی کنتورهای هوشمند آب و برق و به منظور توسعه دسترسی به اطلاعات استخراجی از کنتورهای هوشمند و بهبودبخشی آنتن‌دهی مودم‌های منصوبه روی تابلوها پروژه به‌روزرسانی مودم از تاریخ سوم آذر سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تا کنون ۷۰۸۶ دستگاه از مودم‌های منصوبه به‌روزرسانی شده است.

کد خبر: 59974
  تاریخ خبر : 1401/03/06
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/03/07
 کارشناس روابط عمومی
 55